Skip to content

Det er kunnskap og erfaring som gjør oss verdifulle!

Det er kunnskap og erfaring som gjør oss verdifulle!

Hvorfor går ikke Ole Christian med slips?

Han gjør det av og til…

Men til daglig finner du ham med løs snipp, dongeribukse og et godt smil på lur. Heller ikke Åshild er pyntet for noen tur i operaen. Visst er vi på lederjakt, toppledere inkludert, men selv er vi sjefer og partnere på et ganske så usjefete vis. Det er kunnskap og erfaring som gjør oss verdifulle!

Hvorfor går ikke Ole Christian med slips?

Han gjør det
av og til…

Men til daglig finner du ham med løs snipp, dongeribukse og et godt smil på lur. Heller ikke Åshild er pyntet for noen tur i operaen. Visst er vi på lederjakt, toppledere inkludert, men selv er vi sjefer og partnere på et ganske så usjefete vis. Det er kunnskap og erfaring som gjør oss verdifulle!

Ole Christian Maaland

Ole Christian Maaland er spesialist på rekruttering av ledere og kandidater til tekniske nøkkelposisjoner. Han har hatt sentrale posisjoner i både nasjonale og internasjonale selskaper, og var i flere år rådgiver i et av landets største rekrutteringsselskaper. Han har lang erfaring innen rekruttering, karriererådgiving og større assessment-prosjekter, samt salg og markedsføring mot olje- og gassindustrien.

Ole har økonomi- og markedsføringsutdannelse fra Rogaland Distrikthøgskole (UIS). Han er sertifisert bruker av CEB Shl’s testverktøy.

Han har hatt flere styreverv og vært med på forretningsutvikling i flere virksomheter

Ole Christian Maaland

Ole Christian Maaland er spesialist på rekruttering av ledere og kandidater til tekniske nøkkelposisjoner. Han har hatt sentrale posisjoner i både nasjonale og internasjonale selskaper, og var i flere år rådgiver i et av landets største rekrutteringsselskaper. Han har lang erfaring innen rekruttering, karriererådgiving og større assessment-prosjekter, samt salg og markedsføring mot olje- og gassindustrien.

Ole har økonomi- og markedsføringsutdannelse fra Rogaland Distrikthøgskole (UIS). Han er sertifisert bruker av CEB Shl’s testverktøy.

Han har hatt flere styreverv og vært med på forretningsutvikling i flere virksomheter

Åshild Holst Johnsen

Åshild Holst Johnsen er spesialist på rekruttering av ledere og spesialister. I tillegg utfører hun mentor- og rådgiveroppdrag.

Åshild har hatt sentrale lederposisjoner i små og mellomstore bedrifter og var i flere år seniorrådgiver i et av landets største rekrutteringsselskap Hun har tung erfaring innen rekruttering, endringsledelse, strategiarbeid, salg og markedsføring.

Åshild har en cand. mag. i endringsledelse fra Høgskolen i Stavanger (UiS) og MBA fra BI. Hun er sertifisert bruker av CEB Shl’s testverktøy. Hun har hatt flere styreverv og vært mentor for NHO‘s progam Global Future og for studenter på BI.

Åshild Holst Johnsen

Åshild Holst Johnsen er spesialist på rekruttering av ledere og spesialister. I tillegg utfører hun mentor- og rådgiveroppdrag.

Åshild har hatt sentrale lederposisjoner i små og mellomstore bedrifter og var i flere år seniorrådgiver i et av landets største rekrutteringsselskap Hun har tung erfaring innen rekruttering, endringsledelse, strategiarbeid, salg og markedsføring.

Åshild har en cand. mag. i endringsledelse fra Høgskolen i Stavanger (UiS) og MBA fra BI. Hun er sertifisert bruker av CEB Shl’s testverktøy. Hun har hatt flere styreverv og vært mentor for NHO‘s progam Global Future og for studenter på BI.

Kan du bruke ipeople som samtalepartner?

Kan du bruke ipeople som samtalepartner?

Ja, det kan du ­– vi tilbyr utviklingsprogram
på både individ- og organisasjonsnivå.

Ja, det kan du
­– vi tilbyr utviklingsprogram på både individ- og organisasjonsnivå.

I det første tilfellet handler det om at vi grundig og systematisk kartlegger dine interesser, dine mål og din personlighet, for så å gi deg konkrete råd om veien videre. Vi coacher deg gjennom prosessen og motiverer deg til å nå målene dine.

På organisasjonsnivå benytter vi anerkjente verktøy og metoder for å kartlegge dagens situasjon. Det gjør oss i stand til å anbefale målrettede tiltak for å utvikle organisasjonen slik at den kan tilpasse seg framtidens krav.

Vi kan også bidra i medarbeidersamtaler og teamanalyser.

I det første tilfellet handler det om at vi grundig og systematisk kartlegger dine interesser, dine mål og din personlighet, for så å gi deg konkrete råd om veien videre. Vi coacher deg gjennom prosessen og motiverer deg til å nå målene dine.

På organisasjonsnivå benytter vi anerkjente verktøy og metoder for å kartlegge dagens situasjon. Det gjør oss i stand til å anbefale målrettede tiltak for å utvikle organisasjonen slik at den kan tilpasse seg framtidens krav.

Vi kan også bidra i medarbeidersamtaler og teamanalyser.