Gode prosesser gjør oss usedvanlige treffsikre.

Du ser etter en person som kan bringe ny energi og nye ferdigheter inn i bedriften.
Sannsynligvis er det den mest betydningsfulle ansettelsen du kommer til å gjøre på lenge.
Så viktig er det for deg. Og da hiver du ikke ut trålen sånn uten videre.
Du går langt grundigere til verks.

Strategisk rekruttering

Vi skaper verdier for forretningen gjennom profesjonell rekruttering. Selv om mye i rekrutteringsbransjen har endret seg med sosiale mediers inntog, er det fremdeles grunnleggende deler av rekrutteringshåndverket som forblir uendret. Grundigheten er bærebjelken i vår tilnærming. Vi bruker tid på sette oss inn i virksomheten, er grundige på analyser som ivaretar det øvrige teamet, kultur og det som forventes av den nye lederen. I fortsettelsen lager vi en vurdering og plan til hvordan vi vil kunne tiltrekke oss de riktige kandidatene. Noen prosesser skjer gjennom skjult søk, andre publiserte gjennom de kanaler som vil gi best uttelling. Vi benytter DNV sertifisert testverktøy på alle lederrekrutteringer og følger opp med kompetansebasert intervjuteknikk. 360 graders referansesamtaler bekrefter det bildet vi har av kandidaten etter intervjurundene. Vi er bindeleddet mellom oppdragsgiver og kandidat. En optimal introduksjon gir en hurtigere tilbakebetalingen av investeringen. Vårt mål er å gi trygghet og god en opplevelse for både oppdragsgiver og kandidat. Til syvende og sist, minsker det også risikoen for feilansettelse betydelig.
Styrerekruttering
Det stilles stadig større krav til det å ha inneha styreverv. Ansvaret er stort, spesielt med tanke på at styret også skal være en ressurs for virksomheten. Styrets sammensetning er viktig, både når det gjelder kjønn, alder og kompetanse. Dette kan vi bidra med gjennom metodisk samarbeid med oppdragsgiver. Ved hjelp av vår kandidatbase og et omfattende nettverk, finner vi de best egnede og kvalifiserte folkene.

Sluttvurdering (Second opinion)
I de tilfellene våre kunder gjennomfører rekrutteringsprosesser selv, eller skal evaluere interne kandidater til opprykk i lederstilling, tilbyr vi vår kompetanse på viktige områder i sluttfasen. Typiske oppgaver er bruk av test med kompetanse basert intervju, referanseintervjuer, kreditt og bakgrunnssjekk. Alt for å kunne gi en uhildet evaluering av finalekandidatene.

Interimledelse (Management for hire)
Interimledelse blir mer og mer vanlig i et arbeidsmarked i stadig bevegelse. Kortsiktig behov for leder/støtte kompetanse, behov ved sykdom eller permisjoner. Kvalitetssikring ved innleie av eksterne ledere stiller like store krav til egnethet til å løse de konkrete oppgavene. Vår erfaring, våre prosesser og nettverk løser også kortere lederbehov.