Vi satt pris på at de utfordret oss.

Vi er takknemlige for den tilliten våre kunder har vist oss opp gjennom årene. Vi får skryt og gode tilbakemeldinger for den jobben vi gjør. At kundene stiller opp for oss og er våre ambassadører ute markedet, betyr mye for oss.

ASCO Group er leverandør av logistikk- og Supply Chain Management til den internasjonale olje- og gassindustrien. Selskapet har operasjoner i UK, Gulf of Mexico, Australia, Canada, Norge og Trinidad og har nærmere 2000 ansatte. Selskapets hovedkontor ligger i Aberdeen.

ASCO Norge ble etablert i 1994 og tilbyr logistikk og Supply Chain Management til offshore olje- og gassindustrien i Norge. Selskapet har et nettverk langs kysten for å være representert på alle sentrale forsyningssteder for oljeindustrien og energisektoren. Foruten vår hovedbase i Tananger, opererer vi baser i Farsund, i Sandnessjøen og i Hammerfest og kan også levere basetjenester i Kristiansund og Barentshavet. ASCO Norge tilbyr en rekke tjenester innenfor basedrift, marine operasjoner, materialadministrasjon etc. som, basert på kundens behov, kan leveres som en komplett logistikkpakke eller adskilte elementer innenfor leveransekjeden.

«Vi har brukt Ipeople ved flere anledninger, da vi opplever de har godt nettverk på de lokasjonene vi opererer på. Rekrutteringsprosessen er grundig og effektiv, og rådgiverne opptrer ryddig og profesjonelt. De har god kunnskap om vår bransje, og vi får presentert gode kandidater i forhold til kravspesifikasjonen. Vi som kunde og kandidatene får en god oppfølging både underveis og i etterkant av prosessen. Vi har ikke noen betenkeligheter med å anbefale Ipeople til andre »

Runar Hatletvedt, CEO Norway, ASCO Norge

CannSeal™ er ett av regionens mest spennende grunderselskap på vei inn i kommersialiseringsfasen. Vi er et oljeserviceselskap som utvikler en epoxybasert ringromsplugg. Vi er alene med denne teknologien i hele verden, og skal nå ta selskapet et steg videre. Ved hjelp av CannSeal kan en få redusert vannproduksjon i gamle brønner. Det gjør at gamle felt kan ha lønnsom produksjon lengre. Ved nedstengning og plugging, P&A, kan CannSeal bidra til å opprettholde nødvendige barrierer.

Epoxypluggen settes med et patentert brønnintervensjonsverktøy som får tilgang til ringrommet mellom produksjonsrøret og omgivelsene. Hensikten er å stanse uønsket strøm av vann eller olje utenfor produksjonsrøret som ellers ville medført tapt produksjon eller økt driftsrisiko. Selskapets hovedaksjonær er selskapet Altor og deres PE-fond, samt selskapene Statoil Technology Invest og Sumitomo Corporation.

«Jeg har arbeidet med Ipeople gjennom de siste tre årene og har hatt meget god erfaring med dem. Vi har søkt etter spisskompetanse innenfor brønnteknologi og pluggteknologi med epoxy. Jeg synes vi er blitt presentert gode kandidater innenfor disse nisjeområdene. Rekrutteringsprosessen har vært målrettet og effektiv. Personlighetskartlegging har gitt et godt samtaleunderlag. Referansesjekk har vært grundig og balansert. Jeg sitter med opplevelsen av at kandidatene også har et godt inntrykk av IPeople og CannSeal etter at intervjurunder er foretatt. Kandidatene sier at det er samsvar mellom initiell kontakt, behovskartlegging og faktisk jobbinnhold som fremkommer i intervjuene. Da unngår begge parter unødvendige møter. Jeg kan godt anbefale IPeople til andre. »

Gunnulf Rasmussen, CEO CannSeal

SAR AS ble etablert i 1987 og tilbyr våre kunder komplett avfallsstyring (Waste Chain Management WCM®) med hovedvekt på farlig avfall og boreavfall. Vi skaper avfall om til verdier gjennom rådgivning, håndtering og i egne behandlings- anlegg. Gjennom våre strategisk plasserte avdelinger langs norskekysten er vi representert fra Stavanger i syd til Hammerfest i nord. Den erfaringen vi har samlet i Norge har gitt oss et solid grunnlag for vår videre ekspansjon og utvikling internasjonalt. SAR er i dag etablert med operasjoner i Kuwait og India. Våre kunder er hovedsakelig relatert til offshore virksomhet og landbasert industri.

«Vi har gjennom vår rammeavtale med Ipeople de siste 3 årene bemannet opp nyetablert virksomhet på Mongstad, utvidelse i Hammerfest og i Risavika. Det er også blitt mange spesialist og lederstillinger som er rekruttert gjennom Ipeople. Vi har samarbeidet tett da bedriften ønsker å beholde en hånd på rattet selv om vi benytter ekstern hjelp med rekruttering. Vi har også fått assistanse med søknadsadministrasjon og tester når vi har valgt å kjøre løpet i egen regi. Erfaringene vi har vist at Ipeople kjenner bedriften godt, noe som gjør dem i stand til å tiltrekke seg relevant kompetanse og promotere oss som arbeidsplass. Samarbeidet bidrar også til utvelgelsen av kandidater som passer inn i vår åpne flate bedrifts kultur. Tjenestene vi har benyttet har vært konkurransedyktige og vi benytter gjerne Ipeople videre. »

Terje Vatne Næss, HR Direktør


Jeg har de siste 25 årene arbeidet med ledelse og utvikling av små, mellomstore og store virksomheter i et internasjonalt marked. Jeg har i løpet av disse årene vært direkte involvert i rekruttering og ansettelse av mer enn 250 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 15 – 20 forskjellig land. Selskaper som Apropos Kommunikasjon AS, First Interactive AS og Aker Solutions ASA er kompetanse drevne organisasjoner der det å ansette riktige kandidater har vært blant de mest sentrale suksesskriteriene for disse virksomhetene.

«Jeg har brukt Ipeople i flere sammenhenger i forbindelse med rekruttering og testing av nye medarbeidere. Jeg har vært spesielt fornøyd med Åshild og Ole Christians fokus på kandidatens faglige og personlige kvalifikasjoner, derav kandidatenes utgangspunkt for å passe inn i organisasjonen vår. Virksomheten er helt avhengig av at de ansatte både som individer, men først og fremst som et sammensveiset lag, lykkes i å nå sine mål. En ny medarbeider som har de rette formelle kvalifikasjonene, men som ikke passer inn i teamet, kan i mindre bedrifter, i ytterste konsekvens, påvirke trivsel og derved ytelse og resultater for hele virksomheten. »

Ole Paulsen, Rådgiver og Investor