Vi er opptatt av gjensidig tillit. Det gir de beste resultatene.

Ole Christian Maaland

Partner


Spesialist på rekruttering av ledere og kandidater til tekniske nøkkelposisjoner.

Ole har hatt sentrale posisjoner i både nasjonale og internasjonale selskaper, og flere år som rådgiver i et av landets største rekrutterings-selskaper. Han har lang erfaring innen rekruttering, karriererådgiving og større assessment prosjekter, samt innen salg og markedsføring mot olje og gassindustrien.

Ole har økonomi og markedsføringsutdannelse fra Rogaland Distrikthøgskole (UIS). Han er sertifisert bruker av CEB Shl’s testverktøy.

Han har hatt flere styreverv og vært med på forretningsutvikling i flere virksomheter

Åshild Holst Johnsen

Partner Ipeople


Spesialist på rekruttering av ledere og spesialister i tillegg mentor og rådgiveroppgaver.

Åshild har hatt sentrale lederposisjoner i små og mellomstore selskap, flere år som senior rådgiver i et av landets største rekrutteringsselskap og partner i Ipeople. Hun har tung erfaring innen rekruttering, endringsledelse, strategiarbeid, salg og markedsføring.

Åshild har en Cand. Mag i endringsledelse fra Høgskolen i Stavanger (UiS) og MBA fra BI. Hun er sertifisert bruker av CEB Shl’s testverktøy.

Hun har hatt flere styreverv og vært med som mentor for NHO`s progam Global Future og for studenter på BI.