Gode råd, gull verdt.

Vår erfaring dine råd, på individuell eller på organisasjonsnivå. Karriererådgiving, sluttvurdering, teamanalyser, medarbeidersamtaler; det handler om å finne de gode løsningene.

Trenger du rådgiving eller en samtalepartner? vi er med deg på veien.

Med mer enn 20 års erfaring innen ulike lederroller og rådgiving tilbyr Ipeople utviklingsprogram på både individ og organisasjonsnivå. På individnivå vil du ved hjelp av grundig kartlegging av interesser, evner og personlighet få konkrete råd om veier videre. Vi vurderer dine kvaliteter og setter mål for hva slags jobbliv du ønsker. Vi coacher deg i prosessen og motiverer deg til å nå dine mål. På organisasjonsnivå vil vi ved hjelp av anerkjente verktøy og metoder kartlegge dagens situasjon for å kunne bidra med tiltak for å utvikle organisasjonen slik at den kan tilpasse seg fremtidens krav.