Finnes det noen lett måte å finne den rette jobben?

27.09.2017I min jobb som rekrutterer og karriere rådgiver er jeg så heldig å komme i kontakt med mange fantastiske mennesker, der felles for dem er at de ønsker en endring, gjerne i form av en ny jobb. Noen er i den situasjonen at de for tiden er arbeidssøkende uten fast jobb, noen har en midlertidig jobb, mens andre er åpne for nye muligheter. med andre ord de har et tilbud til arbeidsmarkedet i form av sin kompetanse, interesse og egenskaper som de ønsker «kjøpere» til.

Markedstilbudet

Som rådgiver skulle jeg ønske at jeg kunne gi et enkelt svar til hver og en hvordan de skal gå frem, men som jeg lærte av min foreleser Professor Otto Ottesen på det som den gang var DH, nå UIS var at har en et tilbud så må en begynne med å beskrive dette – hvilke fordeler – styrker har dette. I vår sammenheng handler det mye om bevisstgjøring av hver enkelt sine styrker, kompetanser og interesser. Og nødvendigvis matcher ikke disse med de jobber en har hatt tidligere, gjerne det er derfor en ønsker noe nytt?

Kundegrunnlaget

Når produktet/ tjenesten er beskrevet var det viktig som Ottesen sa å kartlegge markedet – finne de segmentene som kunne ha nytte av vårt tilbud. Så hvordan finne hvilke arbeidsgivere som trenger det jeg kan tilby – matcher det med mine interesser eller gjerne tilbudet mitt må justeres med en eller annen form for kompetanseheving – for å bli konkurransedyktig?

Markedskommunikasjon

Så langt alt vel, vi vet hva vi har, har konkludert med at vi er konkurransedyktige, det er helt klart at noen har behov for det jeg kan tilby, men de vet det bare ikke enda.

Hvordan kan vi da som enkeltmennesker komme frem til beslutningstakerne slik at de får en interesse for vårt tilbud?

Som selger, og spesielt når en skal selge et personlig budskap er det mange som må bevege seg ut av sin egen komfortsone. For mange er det da smart å benytte relasjoner for å komme i kontakt med beslutningstakere og andre gode hjelpere som kan hjelpe en å komme i posisjon.Det er og mange som har hatt nytte av å benytte sosiale medier og delta på ulike arrangementer der en kan komme i kontakt med folk som kan hjelpe en.

Det er da viktig at en budskapet er klart, at en vet hva en vil med kommunikasjonen.

Så dessverre, skal en få den rette jobben så et det som regel hardt arbeid som gjelder, men husk det finnes mange gode hjelpere. bruk dem!

27.09.2017

Åshild Holst Johnsen Ipeople